• Individueel concept: Eerst bepalen we de status quo van uw website op het gebied van linkbuilding: welke backlinks heeft u en hoeveel? Vervolgens ontwikkelen we een individueel concept voor de optimale linkbuildingstrategie voor u.
  • Concurrentieanalyse: We analyseren de backlinksituatie van 2 tot 5 concurrenten aan de hand van ongeveer 50 criteria en vergelijken deze met uw eigen linkprofiel. Analyse van 2-5 concurrenten op basis van ca. 50 criteria met behulp van zowel gangbare als zelfgemaakte SEO-tools
  • Analyse van het huidige linkprofiel inclusief DTOX (giftige links): U heeft in het verleden al links gebouwd, maar heeft gekozen voor massa in plaats van kwaliteit en wilt nu uw linkprofiel “opschonen”. We onderwerpen je links aan een gedetailleerde analyse met professionele tools en helpen je om giftige links te verwijderen zodat je geen Google penalty krijgt.
  • Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor linkbuilding: Op basis van de bevindingen van de analyse van uw website op het gebied van backlinks, stellen we ook pagina’s voor die een geschikte omgeving bieden voor een link. Contentmarketing is ook een geweldige manier om op een innovatieve manier links te krijgen.
  • Specificatie van de randvoorwaarden voor linkbuilding zodat het natuurlijk is: Als het linkbuildingproces te eenzijdig is en er alleen links worden gegenereerd vanuit een specifieke bron (bijvoorbeeld bloglinks), gaan alle waarschuwingslampjes op Google branden en zul je gezien worden als spam. U moet alle linktypes in een verhouding hebben die typisch is voor uw branche om natuurlijk te zijn in de ogen van Google. Wij bepalen dit aandeel en houden rekening met deze informatie bij het bouwen van hoogwaardige links.
  • etc.